Scheveningen 16

Naam: Jaar: Model: Reder:
Sumatra1916 Motorlogger A. Tuyt .J.J.z
Scheepswerf:Gebr.Boot te Leidendorp
Begin:1916 SCH 292 Welvaren Eig.Ned.Rederij Mij
Verandering:1916 SCH 292 Welvaren Eig.Ned.Rederij Mij
1924 SCH 292 De Hoop II Eig. de Hoop
1928 SCH 292 de Hoop II Eig, G.v Leeuwen en A.Pasman
1929 SCH 16 Vier Gezusters Eig. Rederij en Handels Mi.
1934 SCH 16 Sumatra Eig. J.J.A Tuyt en Zn
1941 SCH 16 Sumatra gevorderd en vermist

Schippers vanaf 1900:

1929 t/m 1937 Jac,v.d Harst 1938 t/m 1939 W.Pronk

Scheveningen 16

Naam: Jaar: Model: Reder:
Miesje1954 Kotter VisMij De Toekomst
Extra info:ex IJM 276 Haarlem1 1957 novemger verkocht aan de SMS
door verkocht aan Amirikaans bedrijf voor visserij uit Logos Nigeria

Nog geen schippers bekend.

Scheveningen 16

Naam: Jaar: Model: Reder:
Aafke1959 Trawler Jac den Dulk
Brief nummer:440
Scheepswerf:De Hoop te Leiden
Motor:2x Stork-2x 8cil. 976 Pk
Bruto:331 ton
Lengte:43,50 meter
Breedte:7.62 meter
Holte:3.76 meter
Begin:1959
Extra info:1973 na aanvaring met Duits moterschip Osenberg gezonken
gelicht en weer in bedrijf gestelt in 1974 ver kocht naar denemarken en herdoopt in Dissingdal
1981 Benny Dorthe Ei. Lars Arne Markusen te Thyborn Denemarken
Winnaar Produktschapprijs voor de best verzorgde gezouten haring : 1960 Schipper A. de Niet

Schippers vanaf 1900:

1959 t/m 1964 A. de Niet 1965 t/m 1967 A.Taal 1970 t/m 1973 W. v.d. Hak
1969/70
op de voorgrond Jan en Jaap Pronk en Jaap Vrolijk
aankomst aan de haven ( ouwe visafsag ) waarop de stuurman Jaap van Duyn , de
monteur, Jaap Verhijen, de commercieel directeur J. Knoester van rederij Den Dulk
, en (niet helemaal duidelijk) Schoolmeester Verbaan.op de 2de foto is Leen Pronk
(half zichtbaar) en ze,n vader, ook op de 2de mijn vrouw ( met hoofddoek ), en
mijn persoontje, A.Tuit
Sch16
op de werf Aan SB zij vanachteren naar voren ingekeken, dit is een wel zeer ongelukige
plek, het waterdichte schot werd door de aanvaring beschadigd zodat het visruim
en de moterkamer vol liep . de monteur was luttele minuten daar waar de bulpsteven
zich in het schip boorde aan het werk, als de kok niet had geroepen voor koffie
, dan had de monteur het niet overleeft. Arie
16 op de werf . Tijdens de aanvaring was iedereen ( m.u.v. de stuurman ) in de
messroom koffie drinken , we hoorde de moter stoppen, we hoorde de moter in ze,n achteruit gaan , de kwam de stuurman boven de roef , en schreeuwde kom eruit (
of zoiets ) weer een seconde later hoorden we een knal ( de giek knalde tegen
de burg ( koelkast ) aan , vervolgens was de aanvaring een feit , door de aanvaring
helde het schip BB over,en kwam snel weer terug, in de messroom was kortepaniek
, je kan niet met ze,n achte door de deur, geen tijd om na te denken. in minder
dan geen tijd stonden we aan dek van die coaster, kijken wie er was , we waren
er gelukkig allemaal, allemaal heel erg geschrokken, daar sta je dan te kijken,
wat doet het schip , later hebben ze mij verteld dat het schip met ze,n achtersteven
op de zeebodem heeft gestaan. a/b van de Duitse coaster "Hosenburg" deed de
kaptein verwoede pogingen om de motor in ze,n achteruit te krijgen om zodoende
een aanvaring te voorkomen, het lukte niet ,ook niet na div pogingen , wat bleek
de H.W.T.K. was dronken hij reageerde niet op de commando,s van de brug, uiterraard
kreeg hij op staan voet ze,n ontslag. aldus opvarende Arie Tuit

Scheveningen 16

Naam: Jaar: Model: Reder:
Cornelia1982 Staande wantvisser

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster