Overige schepen Zeearend

Naam: Jaar: Type Schip: Reder:
Zeearend1919 moterlogger visserij school sch
Extra info:ex sch 14
Zeearend 1968 visserrij school ex sch 14

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster