Overige schepen Brandaris

Naam: Jaar: Type Schip: Reder:
Brandaris0 Reddingsboot KNZHR
Extra info:Reddingboot Brandaris werd vervangen door de B.v.L 1964

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster