Overige schepen Smit Lloyd Fame

Naam: Jaar: Type Schip: Reder:
Smit Lloyd Fame0
Foto gezien in de blauwe wimpel het gaat hier over het bevoorradingsschip "Smit Lloyd Fame"
thuishaven Aberdeen, bemanning doet tijdens een zware storm nog even een zeevast controle
(je ziet ze nauwelijks staan rechts van de hamer )lijkt me niet zo leuk op zo,n open dek de locatie was
N.O. van de Schetland eilanden.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster