Overige schepen Javazee

Naam: Jaar: Type Schip: Reder:
Javazee0
Foto C. van der Meulen

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster