Vlaardingen 35

Naam: Jaar: Model: Reder:
Thetis1911 Zeillogger Betz & Van Heyst
Verandering:Na preparatie van de VL11 in 1911 is de boot in mei van dat jaar omgedoopt in VL35 Thetis in opdracht van eigenaar Betz & Van Heyst. In 1926 werd ze opgelegd. In 1927 op drift geraakt bij Texel op sleep naar Duitsland. In Hamburg verbouwd voor de vrachtvaart op de Weser en kreeg ze de naam "Henny" tot 1939. Vanaf dat jaar kreeg ze de naam "Aenne Jacobs". In de jaren vijftig was ze eigendom van Hans Stichting Brake. Ondertussen verbouwd tot motorschip. In 1973 opgelegd en in 1976 verkocht voor de sloop. In 1979 is ze terug gevonden, versleept naar Nederland en onder de naam "Aenne" (zie afb.)heeft ze wat jaren gelegen als woonboot in Stavoren en in Amsterdam.

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster