Katwijk 33

Naam: Jaar: Model: Reder:
Machiel 1903 Motorlogger N Parlevliet
Brief nummer:bouwno,241
Scheepswerf:Cuyk te Capelle ad Ijsel
Bruto:76 ton ton
Lengte:25 mtr meter
Breedte:6,60 mtr meter
Holte:2,95 mtr meter
Begin:1911 in geschreven als KW 33
Verandering:1929 moter in gezet kromhout
1950 KW 33 Machiel red.Vis,Mij Rotterdam

Schippers vanaf 1900:

1937 Kees Kuijt 1950 Leendert Kuijt

Katwijk 33

Naam: Jaar: Model: Reder:
Limanda1956 Kotter M v.d Plas

Schippers vanaf 1900:

1972 Piet Haasnoot

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster