IJmuiden 312

Naam: Jaar: Model: Reder:
Helene1918 Zeillogger
Einde:De ramp van de „Helene".
"De gisteravond met de sleepboot: “Witte Zee” van het vuurschip Doggersbank Noord te IJmuiden aangebrachte overlevenden van de logger „Y. M. 312' vertellen, dat het vissersvaartuig jongsleden zondagmorgen ongeveer 7 uur op 23 gr. 40 min. noorder- breedte en 4. gr. 39 min oosterlengte onverwacht werd beschoten door een duikboot, van welke men geen vlag of merkteken kon bespeuren.
Vijf der opvarenden brachten de boot te water en sprongen daarin, terwijl de anderen de zeilen lieten zakken om het schip tot stoppen te brengen.
Door een kogel, welke de logger raakte, werden in de scheepsboot onmiddellijk gedood stuurman Schager en de matrozen Smit en Van Gelder.
Aanhoudend bleef de duikboot, welke naderbij kwam, en tussen scheepsboot en logger doorvoer vuren. De meeste schoten misten evenwel hun doel. Na de logger voor de laatste maal te hebben geraakt, zodat deze spoedig zonk, verwijderde de duikboot zich door onderteduiken.
De mensen werden aan hun lot overgelaten. Na twaalf uur te hebben gezeild bereikte men den logger „Y.M 87 katrina". die de schipbreukelingen en de drie lijken overnam om zo naar het vuurschip Doggersbank Noord te brengen.
Zoals bekend, werd toen de “Witte Zee” derwaarts gezonden om ze af tehalen.
Op last van de autoriteiten waren aan de buitenhaven drie lijkkoetsen aanwezig, met welke de lijken voorlopig naar de algemeen. begraafplaats worden overgebracht, om heden aan de betrokken. familie, overgegeven te worden de drie omgekomenen laten respectievelijk laten 3, 6 en 9 kinderen na.

Schippers vanaf 1900:

1918 S de Ruiter

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster