IJmuiden 290

Naam: Jaar: Model: Reder:
Johanna1916 Stoomlogger NV stoomtrawler mij Jan Visser
Begin:1916
Einde:1919
Extra info:“De ramp van de IJmuiden 290. De motorlogger “IJmuiden 290” die op de bank Vliehorst van het eiland Vlieland gelopen is, had een bemanning van 14 koppen welke geheel om het leven is gekomen doordat de sloep waarin men zich begaf omsloeg. 4 lijken spoelden reeds aan en Maandagavond zijn door de Tesselsche blazerschuit nummer 106 nog 9 lijken aangebracht. Van de 14 opvarenden waren 10 Egmond-zeeërs en 2 uit Edgmond-aan-den-Hoef.”
(red. hier wordt gesproken van 14 opvarenden, in een later artikel tekent de heer C. Beelaerts van Blokland 15 opvarenden op.)

De motorlogger ‘Johanna YM 290’ strandde daar op de Vliehors met het gevolg, dat alle 15 opvarenden er het leven bij inboetten. Ofschoon er geen overlevende getuigen zijn, kon uit de toestand zoals die werd aangetroffen worden afgeleid dat de bemanning het schip zo overijld verlaten had, dat de machine niet eens stop was gezet, met het gevolg dat de vanglijn van de sloep door de draaiende schroef is gegrepen, de sloep werd verbrijzeld en alle inzittenden verdronken of werden gedood. De lijken waren dan ook voor een deel deerlijk verminkt. Het schip is vrijwel onbeschadigd afgebracht. [Bron]

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster