Scheveningen 366

Naam: Jaar: Model: Reder:
Holland1917 Houtenzeilloger Holland
Verandering:1925 van naam veranderd: Mouette en van reder:Kuijt en v/d Toorn
1926 van naam veranderd: Concordia Constands en van reder: Ned. Reed en Handelsmij.
1928 van reder veranderd: S. Taal

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster