Scheveningen 356

Naam: Jaar: Model: Reder:
Johanna Elizabeth1898 Houtenzeilloger Jacs. den Dulk Gz.
Verandering:1914 van reder veranderd: Wed. Jacs den Dulk Gz

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster