Scheveningen 424

Naam: Jaar: Model: Reder:
Anna Louise1914 Loggerbom J. J. de Niet
Scheepswerf:M.de Niet te Scheveningen
Begin:1904 SCH 424 Anna en Louise eig.J.J. de Niet
Verandering:1918 SCH 68 Eensgezindheid eig.J.J. v/d Ende Sr.
1919 IJM 212 Eensgezindheid W.J. v/d Meij
Einde:1920 IJM 212 Eensgezindheid verkocht voor sloop

Schippers vanaf 1900:

1918 A. Kuiper

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster