Katwijk 53

Naam: Jaar: Model: Reder:
Drydock1930 Sleepboot-trawler

Nog geen schippers bekend.

Katwijk 53

Naam: Jaar: Model: Reder:
Dirkje1934 Trawler Piscator
Scheepswerf:J Smit Czn te Alblasserdam
Verandering:1940 gevorder door kon.Marine verbouwt tot hulp mijneveger
Mei 1949 uit geweken naar Engeland Als Dirkje FY 1745
mijneveeg operatiens in de britse wateren
1941 naar West Indie
1942 Te Curacao
1945 terug in Engeland 1December terug bij Mij Piscator
1946 visserij hervat
1958 te Scheveningen verlengt en verbouwt
1961 Dirkje IJM 53
1961 1 Dec KW 54 Dirkje Red Haasnoot
1968 KW 54 Mary Ada Red Krijgsman
1970 opgelegd
1972 Claes Compaen recreatievaartuig
1974 Delta eig. T.h van der Linden te Den Haag

Nog geen schippers bekend.

tijdens wo 2 in engeland als hulpmijneveger
op de nad antile wo 2
ook op de antile wo2

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster