Katwijk 133

Naam: Jaar: Model: Reder:
Koningin Juliana1951 Kotter M v.d Plas
Brief nummer:Bouwnummer 44
Scheepswerf:Sleephelling Mij Scheveningen
Motor:Kromhout 240 PK
Lengte:24.00 meter
Breedte:5.60 meter
Holte:2.80 meter
Begin:16-05-1951 technische proefvaart
Verandering:1958 UK 90 Kromhout 4F240 motor geschikt voor ruwe olie
1966 Rederij K. & T. Molenaar
1967 hermotorisering Deutz SBA6M 435 PK
1971 T. Molenaar
1973 UK 23 Grietje van Boukje A.Bos
1976 doorgehaald i.v.m. saneringsaanvraag
1977 herinschrijving, sanering is niet doorgegaan
1979 - UK 185 Janne Marie H. Koffeman
Einde:31-03-1983 gezonken bij Keteldiep om 11:55 uur

Schippers vanaf 1900:

1964 Jan van Welie

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster