IJmuiden 63

Naam: Jaar: Model: Reder:
Julia1914 Stalenzeilloger Shanroch1
Einde:Op 28 januari en 9 februari verschenen de schipper Stekelenburg, stuurman Turfboer en matroos Dirk Kuijt voor de Raad voor de Scheepvaart. Naar aanleiding van hun verklaringen werd de schipper van de IJM 63 vrijgesproken. Volgens de eenstemmige verklaringen van deze mensen achtte de Raad dat het ongeval te wijten was aan de hevige storm en dat schipper en bemanning geen schuld hadden aan deze aanvaring. Op 15 januari, twee dagen na de aanvaring, werd de IJM 63 in het dok gezet voor verdere inspectie en in orde bevonden. Geheel zeewaardig en voorzien van de vereiste reddingsmiddelen vertrok de IJM 63 Julia op 12 februari 1918, vanuit IJmuiden naar zee voor het uitoefenen van de visserij. Daarna is nooit meer iets van het schip en de bemanning vernomen.
De Raad voor de Scheepvaart was van oordeel dat de IJM 63 met man en muis is vergaan. De oorzaak kan niet met zekerheid vastgesteld worden maar naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de oorlogsomstandigheden. Wat betekent dat deze zeillogger waarschijnlijk in aanvaring is gekomen met een zeemijn en door explosie is vergaan. Acht vissers verloren hierbij het leven. De omgekomen vissers zijn schipper Johannes Cornelis Stekelenburg uit IJmuiden en uit Scheveningen stuurman Pieter Tufboer (45) en de matrozen Cornelis van der Harst (45), zijn zoon Johannes Zier van der Harst (18), Dirk Kuijt (46), Pieter Kuijt ( 41), zijn zoon Willem Kuijt ((18)en Simon de Mos, 16 jaar oud.
Extra info:op mijn gelopen en met man en muis vergaan

Schippers vanaf 1900:

Stekeleburg

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster