Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
20-09-2020, 02:14:23
Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
Nieuws: http://jolybit.nl De nieuwe trading hulp website is in de maak. U kunt hem wel al gebruiken.

  Laat berichten zien
Pagina's: [1] 2
1  Hoofdindex / Praatgroep Scheveningen / Re: Leger des Heils in Scheveningen Gepost op: 09-01-2018, 15:20:05
Ik citeer:
Na de bouw en de ingebruikstelling in 1894 van de Nieuwe Kerk vervielen de kerkdiensten in het Verkooplokaal terwijl na de komst van de haven ook de verkoop van haring aldáár niet meer aan de orde was. Het nú nutteloze Verkooplokaal werd in 1907 doorverkocht aan het Leger des Heils.
Piet Spaans (Pietes.)bericht van piet spaans

Mogelijk heeft U mijn vraag, waarom het jaar 1880 op de facade van het LdH-gebouw staat/stond, niet begrepen. Ik hoop intussen dat iemand anders met kennis aan de geschiedenis van het Leger in Scheveningen, mij wel kan inlichten. Knip oog
JanM
2  Hoofdindex / Praatgroep Scheveningen / Re: Leger des Heils in Scheveningen Gepost op: 08-01-2018, 23:49:07
Bedankt voor het antwoord op de vraag waar het gebouw van het LdH vandaag staat. Maar ik wilde weten of het gebouw met een facade tekst 1880 hier eerder had gestaan (zie bijlage).
Of spreken we over twee gebouwen? Immers, het Leger kocht het vislokaal eerst in 1907, en dan kan 1880 niet juist zijn.
JanM
janm@keus.no
3  Hoofdindex / Praatgroep Scheveningen / Leger des Heils in Scheveningen Gepost op: 06-01-2018, 00:56:52
Sinds wanneer, en waar was het Leger des Heils werkzaam in Scheveningen?
Er bestaat/bestond een gebouw aan de Wassenaarschestraat met op de gevel het jaar 1880. Je zou denken dat dit gebouw in 1880 werd opgezet. Maar eerst in 1907 kocht het Leger het oude vislokaal in de W'straat en gebruikte dat voor godsdienstoefeningen. Waarom staat er dan 1880 op de gevel? Of spreken we over twee lokalen?
Jan M Keus
Oslo. Noorwegen
4  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Laurentius van der Lubbe Gepost op: 23-06-2017, 18:23:11
In 1857 richten Laurentius van de Lubbe en Marcus Matthias Teeuwisse samen een Vennootschap op, met als doel een Vishandel te beginnen in Scheveningen. Zie hieronder de acte. Huh
Wie was Laurentius?

Bij Acte op den 22sten Junij 1857 ter overstaan van den Notaris CJ Schiefbaan en getuigen te ‘s-Gravenhage verleden, is tusschen de Heeren Laurentius van der Lubbe, Koopman, en Marcus Matthias Teeuwisse, Winkelier, beiden wonende te Scheveningen, aangegaan eene Vennootschap tot het voor gezamelijke rekening te Scheveningen, onder de Firma «van der Lubbe en Teeuwisse» uitoefenen van den Vischhandel, daaronder bepaaldelijk begrepen Vischdroogerij en Rookerij, voor den tijd van 10 jaren, ingegaan zijnde den 1sten Mei dezes jaars, en mitsdien zullende eindigen den 1sten Mei 1867;  mitsgaders onder bepaling, dat beiden de teekening der Firma zullen hebben, doch dat geen inslag van goederen boven de f 500 ter zelfder tijd gedaan of tot betaling van dien de Firma verbonden zal mogen worden, en ook geenerhande opening van gelden, verkoop of aankoop ten behoeve der Vennootschap zal mogen plaats hebben. Dan onder hun beider handteekening.

Groet
Jan M Keus
Noorwegen
5  Historie / Klederdracht / Oorijzer Gepost op: 08-11-2012, 23:51:37
Ik las net een artikel "Het leven in Schoonhoven" over stadje Schoonhoven bij Gouda, dat eertijds (of nog steeds?) bekend stond als de Zilverstad. Hier werd een bepaalde zilversmeed familie gepresenteerd (De Vaal) die oa oorijzers voor Scheveningsche dames vervaardigde. Janus de Vaal was volgens de schrijver, de laatste zilversmid in Nederland die dit vak uitvoerde. Hij overleed in 1981 en was toen juist bezig met een oorijzer exemplaar, dat nadien is opbewaard gebleven binnen de familie De Vaal.
Dit alle maakte mij nieuwschierig en ik zit met een aantal vreagen:
Hoe is de ontwikkeling nadien (1981) geweest? Is er nog productie van oorijzers vandaag. Zijn er nog andere fabrikanten?
Wat kostte een ijzer bv tussen 1850-1900?

Groet uit Noorwegen
JanM Grin
6  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Reder A(rie) van der Toorn, omstreeks 1920. Gepost op: 15-02-2011, 22:13:17
Ik ben op zoek naar biografische informaties over "een van de grootste reders" van Scheveningen rond 1920
In Vermaas zie ik dat in 1917 reder A vd Toorn Jzn een vloot van 26 loggers, 4 trawlers en 2 stoomboten had.
In waarheid de grootste reder van Scheveningen in die tijd. Ik weet van hem niets anders dan dat er een dochtertje was die Ali heette en een zoontje, Guus, die al vroeg stierf.
Wie was A(rie) van der Toorn en wie was zijn vrouw? Waar woonde het gezin? Kinderen?
Groetjes
Jan M Keus, jmkeus@broadpark.no (Noorwegen)

7  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Familie Van der Toorn Gepost op: 15-02-2011, 22:10:08
Ik heb de completen stam boom van alle v.d.Toorn 's
Mocht u vragen hebben of iets weten dan hoor ik dat graag.

Ik ben op zoek naar biografische informaties over "een van de grootste reders" van Scheveningen rond 1920
In Vermaas zie ik dat in 1917 reder A vd Toorn Jzn een vloot van 26 loggers, 4 trawlers en 2 stoomboten had.
In waarheid de grootste reder van Scheveningen in die tijd. Ik weet van hem niets anders dan dat er een dochtertje was die Ali heette en een zoontje, Guus, die al vroeg stierf.
Wie was A(rie) van der Toorn en wie was zijn vrouw? Waar woonde het gezin? Kinderen?
Groetjes
Jan M Keus, jmkeus@broadpark.no (Noorwegen)
8  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Willem Kuiper's nakomelingen Gepost op: 15-02-2011, 14:31:22
Ik ben op zoek naar de nakomelingen van Willem Kuiper, geboren in Scheveningen 13 nov 1913 en overleden in Den Haag 30 juni 1959. Hij was boekhouder en overleefde het concentratiekamp (in Duitsland?) en kwam terug als een gebroken man. Hij en zijn gezin woonde in de Klimopstraat 288 in Den Haag
Hij had bij Adriana Korstanje drie kinderen:
Anneke, Leo en Wouter.

Groet
Jan M Keus
Noorwegen
9  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Maarten de Mos Gepost op: 26-05-2010, 22:14:49
Ik kan me goed herinneren dat Maarten samen met zijn zuster(s) het winkeltje dreef. Omdat mijn grootmoeder een geboren Mos was, werd het hem bekend dat mijn beroep etaleur was, en vroeg hij mij hem te helpen zijn klokken uitstalling te maken. Dat moet rond 1960 geweest zijn.
10  Historie / Portret Foto's / De Gereformeerde Communist Gepost op: 09-12-2007, 15:45:09
Arie Keus, mijn grootvader, was geboren in 1880 als zoon van Johannes Keus en Cornelia Keus. Johannes en Cornelia waren achterneef en -nicht.
Zoon Arie stond bekend voor zijn felle religeuze en sociale standpunten die hij o.a. praktiseerde in zijn gezin. Hij verkreeg daarom de bijnaam "de Gereformeerde Communist"
Arie overleed i 1942. De laatste jaren van zijn leven woonde hij met zijn gezin in de Bokkingstraat 24.
11  Historie / Portret Foto's / Immetje Keus, geboren 1810. Gepost op: 09-12-2007, 15:35:55
Immeteje Keus, geb 1810.
Dochter van Leendert Cornelisse Keus en Immetje Cornelisse Bal.
Zij huwde Arie Vrolijk, geboren 1812. Dit portret werd gebruikt als illustratie van Scheveningsche klederdracht in "Schevenings Goed" door Cees van Hoeken. En hij schrijft er bij dat de Scheveningsche dracht wel degelijk aan mode onderhevig was. Uit prenten van kort na de Fransche tijd is op te maken dat de Scheveningsche klederdracht uit fleurige costuums bestond.
12  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Keus - Bruin Gepost op: 06-11-2007, 11:07:33
Een schrijffout?
Hoe kan Maria Keus in 1923 geboren worden uit een moeder die reeds in 1904 overleden was?

JanM, Noorwegen
13  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Pieter Keus - Adriana Geertruida Bruin Gepost op: 05-11-2007, 20:43:03
Deze Pieter Keus komt voor in mijn Keus-archief.
Jammergenoeg heb ik niet veel meer dan de vraagsteller ons verklaart. Ik heb mijn informatie uit de dosssier Van Leeuwen/Centraal Bureau van de Genealogie in Den Haag. Als beroep voor Pieter Keus staat daar dat hij vissorteerder was en in de Markensestraat 141 woonde.

Zijn vader was Cornelis Keus, visser, hij was Nederlands Hervormd, en woonde op de Droogersdijk 18 en Smidsslop 47. Cornelis was geboren 29 dec 1864 in Scheveningen als zoon van arbeider Machiel Keus en Theodora Ziek. Er waren meerdere kinderen in dit huwelijk, allen geboren voor de eeuwwisseling (Machiel 1889, Arendje 1890, Theodora-1 1892 en Theodora-2 1894) Dat Pieter eerst in 1913 geboren wordt is opmerkelijk. De moeder, Leentje Overduin,  is dan 46 jaar.

In het huwelijk met Adriana Geertruida Bruin had ik slechts één kind genoteerd, namelijk een Pieter Keus, geboren 14 dec 1947. Dat blijkt dus niet te kloppen met de inlichtingen die de vraagsteller geeft. Zijn evenwel Peter en Pieter Keus dezelfde personen?
Dan moet zijn geboorte datum fout genoteerd zijn en is dan 29 december 1937.

Groet
Jan M, Noorwegen

14  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Gezin Baarthout Westerduyn Gepost op: 10-10-2007, 23:31:38
Wie heeft overzicht hoeveel kinderen er waren in het gezin van Baarthout Westerduyn (1835-1925) en Chietje Dijckhuysen (1836-1909)Huh
Ik heb slechts 3 kinderen: Cornelis W. geb.1858. Arie W. geb.1862 en Jacoba Johanna W. geb 1881. Er moeten er meer geweest zijn.
Groet
Jan M Keus, Oslo
15  Vraag en antwoord / Stamboom en Genealogie / Re: Geslacht Kuiper in Scheveningen Gepost op: 07-08-2007, 23:25:14
Dit is wat ik weet van Wouter Krijn Kuiper.
Zoon van Willem Kuiper (1840) en Maria Taal (1840)
Huwelijk op het stadhuis van Den Haag, 10 januari 1906.
Getuigen bij het huwelijk:
Arie Kuiper, 34 jaar, Willem Kuiper, 25 jaar; broeders v d bruidegom.
Arie Keus, 25 jaar; broeder van de bruid en Maarten Mos, 51 jaar
Allen zijn visschers van Scheveningen.
Van de ouders leeft in 1906 alleen nog de moeder van de bruid, te weten: Cornelia Keus.
Uiteraard heb ik in het virtuele archief gezocht, maar vond de geboorte van de bruidegom niet vermeld.
Waar het echter om gaat in deze research, is dit echtpaar's nageslacht.
Ik ken de naam van een zoon, Wouter. Hij overleefde een Duitsch concentratiekamp en kwam terug als een gebroken man. Kort na de oorlog 40-45 overleed hij.

Groet
JanM
Pagina's: [1] 2


Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!