Vraag en antwoord & Wie wat waar

Historie => Straten en hofjes => Topic gestart door: Brunne Ban op 14-01-2014, 17:21:29Titel: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Brunne Ban op 14-01-2014, 17:21:29
hier volgen de straat namen


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 20-01-2014, 16:18:42
Veel informatie heb ik gehaald uit het boek De Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas uitgebracht in 1917. De hoeveelheid straatnamen is zeker niet compleet dus als er nog mensen zijn die aanvullingen hebben, dan zeer graag. Met een hartelijke groet, Brunne Ban

Badhuisstraat
is aangelegd in 1858 en was oorspronkelijk een slag lopende vanaf de bewaarschool aan de Oude Scheveningseweg naar de korenmolen die zich bevond op de hoek van de Marcelisstraat en de Badhuiskade. Deze molen is in 1861 afgebrand.Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 07:53:22
Badhuiskade


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 07:56:25
Badhuisweg


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 07:57:29
Bautzenburg of Bauschz’nburg
 Een aantal kleine huizen in een slop aan de Drogersdijk. Deze huizen waren destijds in eigendom van Johannes Christoffel Bausch die als chirurgijn in Scheveningen werkzaam was en later in 1832 als vroedmeester. Overleed in 1870. In 1895 zijn deze huisjes door de Gemeente ‘s-Gravenhage aangekocht en gesloopt(waar heb ik dit meer gehoord?)
Boegstraat
heeft daarvoor lange tijd Rotterdamsch Erf geheten. In die straat woonden de meeste viskooplieden
Borweg
Is genoemd naar de geschiedschrijver Pieter Christiaan Bor

Citadel
was een stuk grond aan de Kolenwagenslag. Scheveningers spraken van Het SikkadelTitel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 07:58:23
Cornelis Jolstraat
Cornelis Jol was een admiraal. Bij een zeeslag is hij een been verloren en had daarom als bijnaam “houten been”.  Hij was op zee de schrik van de Spanjaarden . Op onderstaande foto de rechterstraat.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:01:28
Cremerweg
genoemd naar de letterkundige Jacobus Jan Cremer. Bij de waterpartij is een zitbank naar hem genoemd

D’Aumeriestraat 
genoemd naar de eerste baddokter in Scheveningen.

Dirk Hoogenraadstraat
genoemd naar de Scheveningse reder en schepen


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:01:59
Douzastraat
Genoemd naar Janus Douza de Latijnse naam voor Jan van der Does heer van Noordwijk en Kattendijke en bevelhebber tijdens het beleg van Leiden. Het is mij niet bekend wat de link is tussen Douza en Scheveningen.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:05:35
Drogersdijk
is genoemd naar de dijk waar schol en scharren werden gedroogd. In die tijd was dat een lucratieve handel
Duinstraat


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:09:02
Faustslop
 liep van de Nieuwe Laantjes naar de Weststraat en is genoemd naar ene Vaus of Voois die daar woonde

Frankenslag
Is genoemd naar Pieter Francke. Deze Francke had vijf morgen(met een morgen wordt een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd en is iets minder dan een hectare groot) duingrond van het zogenaamde Hooijvelt aan de zuid west zijde van de Scheveningseweg gepacht tegen een bedrag van 25 ponden per jaar en vestigde daar een lijnbaan. De Scheveningers  verbouwden achter die grond  aardappelen en hadden een zandpad aangelegd en noemden dat pad de Frankenslag. Overigens eigenaardig dat de bewoners van de vele villa’s die zich daar nu bevinden, nooit hebben geërgerd aan de minderwaardige betekenis van het woord slag.
Gebelhofje
Zijslop van de Nieuwe Laantjes genoemd naar Cornelis Gebel de schrijver van “Tafereel eener ontvluchting van drie Scheveningsche vissers”. Deze waren in 1781 met een bootje van Engeland naar Holland gevlucht.Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:10:26
Gevers Deynootweg
heette voorheen Badhuisweg en werd later genoemd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage  Jhr. Mr. F.G.A. Gevers Deynoot.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:16:06
Gondelstraat
is genoemd naar de gondels of trekschuiten waarmee men van Scheveningen naar Den Haag vice versa tot aanj de oude dierentuin kon varen. De aanlegplaats was ongeveer waar nu Gondelstraat uitkomt op de Badhuiskade. Al snel maakten de reizigers gebruik van de (paarden)tram zodat deze nering verdween.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:20:52
Gromweg
was een zandpad langs de tegenwoordige Stevinstraat en de Nieuwe Parklaan  naar de Witte Brug liep. Langs dit pad werd de grom(ingewanden etc van de vis) in gesloten wagens vervoerd naar het toenmalige kanaal waar de grom werd overgeladen in schuiten met de bestemming Katwijk, Rijnsburg en andere plaatsen in de buurt. Het grom werd gebruikt als mest voor kool- en aardappelvelden.
Grote Kroonhofje
Zijslop van de Drogersdijk


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:23:57
Haagsche Veer
werd het pleintje genoemd voor de Hoge Prins Willemstraat  en waar de snorders(taxi met paard en wagen) op hun vrachtjes wachten.

Haringkade
heette voorheen Kanaal


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:29:23
Harstenhoekweg 
een stuk duingrond, dat Leendert van der Harst(Harst z´n hoek) in de 18e eeuw in erfpacht had. Later gebruikt als boetveld, nu beschermd duingebied.


Havenkade
 heette tot 1890 Havenstraat


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:36:30
Heemraadstraat
is vermoedelijk vernoemd naar het gebouw van het Hoogheemraadschap dat zich daar bevond


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:39:30
Hofje van Nelck
Gelegen tussen de Werfstraat en de Keizerstraat . De ingang bevond zich naast Keizerstraat 74 waar groenteboer Van Nelck woonde.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 08:43:37
Jacob Pronkstraat
heette in de 17e eeuw Nobelstraat en in de 18e eeuw Torenstraat en is genoemd naar Jacob Pronk die zich in 1813 verdienstelijk had gemaakt voor zijn vaderland.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 21-01-2014, 15:22:16
Jan Kistenslop
genoemd naar Jan Kist die een aantal huisjes bezat in de Weststraat

Kanaalweg
werd in de 19e eeuw Hondenweg genoemd. Deze slag werd gebruikt om de hondenkarretjes gevuld met vis naar de schuit te brengen die lag bij de brug van de waterpartij. Dit vervoer van vis vond altijd tegen middernacht plaats en men kan zich voorstellen dat het gehuil en geblaf van de vele honden vele mensen wakker hield.

Keizerstraat 
werd vroeger en nu De Straat genoemd. Niet bekend is hoe de straat aan zijn naam is gekomen. De Keizerstraat werd al in geschriften uit 1565 genoemd. Mogelijk dat de straat naar keizer Karel V is genoemd.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:27:22
Kerklaan
heette vroeger Jan van Ditjesslop en ook Ditmaarslag.

Klatteweg
is genoemd naar H.A. Klatte die de duingronden daar beheerde en liet werklozen aardappelen poten.

Koestraat
niet bekend is waar deze straat zich ooit heeft bevonden

Kolenwagenslag
sterk oplopende straat die werd gebruikt door de wagens met kolen die richting de vuurbaak reden.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:32:19
Korendijkstraat 
werd vroeger de Corendijck genoemd. Op die plek bevond zich een groot veld waar koren werd verbouwd.

Kozenslopje
is genoemd naar Koos Teeuwsen die daar een timmerwerkplaats had en liep van de Keizerstraat naar de Nieuwe Laantjes


Loggerstraat
heette voor 1890 Schoolstraat genoemd naar de gemeenteschool die zich in de Badhuisstraat bevond


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:36:04
Maaswijkstraat
 is genoemd naar de villa Maaswijk gebouwd door A.E. Maas. De straat is dus niet genoemd naar de persoon die de villa destijds heeft gebouwd maar naar de naam van de villa.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:39:06
Marcelisstraat
heette vroeger Marcelisslop en genoemd naar de 1e as- en vuilnisman van Scheveningen Marcelis Gerritse.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:45:56
Messstraat
genoemd naar de baddokter Petrus Marinus Mess

Molenslop
De naam heeft niets van doen met een molen maar is genoemd naar de familie Molenijser die daar gewoond heeft.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:48:57
Neptunusstraat
heette vroeger Noordstraat


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:53:49
Nieuwe Laantjes
heette vroeger Middelweg of Middelstrate omdat deze straat liep van de Keizerstraat naar de Weststraat.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 07:56:18
Nieuwe Parklaan


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 08:02:11
Onder de Boompjes
Zijslop van de Nieuwe Laantjes. Voor de 2e wereldoorlog al gesloopt.

Pansierstraat
genoemd naar Theodorus Pansier Directeur-Generaal van de Seininrichting


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 08:07:29
Paulus Buijsstraat
genoemd naar de advocaat van Holland Paulus Buijs

Pinkstraat
 heette vroeger Scheplstraat

Prins Willemstraat
is ontstaan door verlenging van de Keizerstraat. Heette vroeger Nieuwstraat of Voorstraat.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 22-01-2014, 08:10:26
Renbaanstraat
is genoemd naar de renbaan die zich tussen de Havenkade en de Nieuwe Parklaan bevond.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 10:55:28
Seinpostduin
is ontstaand door het besluit van de gemeente ’s-Gravenhage om het duin af te graven. Voordat dit gebeurde heeft de kunstschilder H.W. Mesdag de situatie van Scheveningen toen gelukkig kunnen vastleggen op het gigantische doek wat nog steeds te bewonderen is in het Mesdag Museum aan de Zeestraat. Op onderstaande foto moet het zicht zijn geweest van de schilder Mesdag als hij richting de Havenkade keek.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 10:56:08
Slagveld
was een terrein nabij de Korendijk en werd gebruikt om vis te drogen en tot het lozen van mest en vuilnis

Smidsslop
Liep van de Keizerstraat naar de Weststraat


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:03:39
Soetensstraat
genoemd naar Cornelis Michielsz. Soetens penningmeester van DelflandStevinstraat
genoemd naar Simon Stevin wiskundige en uitvinder van de zeilwagen

Stuurmanstraat


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:05:02
Tapijtweg
genoemd naar het gedeelte van de duinen waar het kloppen van tapijten door de gemeente was toegestaan

Ten Hovestraat
genoemd naar Michiel ten Hove rechtsgeleerde

Van Aerssenstraat
genoemd naar de staatsman Francois van Aerssen

Van Beuningenstraat
genoemd naar Koenraad van Beuningen Nederlands gezant

Van Bleiswijkstraat
genoemd naar Pieter van Bleiswijk raadspensionarisTitel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:05:39
Van Stolkpark
genoemd naar de Rotterdammer Th. Van Stolk had rond 1874 percelen grond aangekocht tussen de Scheveningseweg en het hotel Promenade. Van Stolk was een ziener. Hij liet de grond vakkundig beplanten met iepen-, beuken en eiken bomen. De grond werd daardoor na enkele jaren heel aantrekkelijk en diverse welgestelden lieten op die plek villa’s bouwen.
Van Tuijllstraat(mijn geboortestraat)
genoemd naar H.N.C. baron van Tuijll van Serooskerken. Mede oprichter van de Sophia Stichting.

Symonszstraat
genoemd naar Jacob Symonsz de oudst bekende schepen

Verheullweg
genoemd naar Jhr. Henri Christiaan Arnaud Ver-Heull verantwoordelijk voor de uitbreiding van de Scheveningse bosjes en de aanleg van de waterpartij.

Verkenstraatje
heeft vermoedelijk gelegen in het slopje tegenover de kerk in de Wassenaarsestraat

Vredenhof
nu beter bekend als de bloedpoort en bestaat nu nog. De naam bloedpoort is te danken aan de aanwezigheid van een zekere heer Van der Burch die in het hofje zijn slachtplaats had.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:10:54
Vuurbaakstraat
weg naar de vuurtoren en werd vroeger de olieberg genoemdTitel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:15:13
Vijzelstraat
werd tot 1890 Wagenstraat genoemd. Een vijzel was een werktuig om de bomschuiten aan het strand te lichten om reparatiewerkzaamheden te verrichten


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:18:03
Waaigat
heette oorspronkelijk Weigat omdat deze straat aan een weide grensde. Weigat werd later verbasterd tot Waaigat.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:22:24
Wassenaarsestraat(ik heb daar 43 jaar gewoond)
is genoemd naar het adellijke geslacht Van Wassenaer die grote stukken grond in Scheveningen bezat.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:28:52
vervolg wassenaarse straat


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:29:24
Werfstraat
heette tot 1890 Kerkstraat. De naam Werfstraat verwijst naar de aanwezigheid van een scheepstimmerwerf van Hoogeveen en Co.


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:30:01
Willem Beukelszoonstraat
genoemd naar de uitvinder van het haringkaken

Willem Kuijperstraat
genoemd naar Willem Kuijper die met 9 andere vissers opvarenden van een in nood geraakt schip probeerde te redden. Bij het redden van de laatste man is Willem Kuijper ernstig ten val gekomen en is later aan zijn verwondingen overleden


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Rinus.N op 23-01-2014, 11:37:01
met dank aan Bandi Verpoorten voor het aanleveren


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Iggypop op 23-01-2014, 15:31:09
Nou,nou dat ik nog eens een mooie serie. Een idee voor een boek misschien?


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Brunne Ban op 24-01-2014, 09:37:20
Hoi Iggypop,

Bedankt voor het compliment, maar ik ben bang dat het dan een heel dun boekje wordt. Ik ga nog verder op zoek naar straatnamen en de herkomst ervan. Dus als er lezers zijn met suggesties en/of foto's(het liefst de oude) dan hoor ik dat graag.

Groet,
Brunne Ban


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Theo E op 24-01-2014, 14:16:39
Hoi Iggypop,

Bedankt voor het compliment, maar ik ben bang dat het dan een heel dun boekje wordt.


Ook dunne boekjes kunnen interessant zijn.Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Iggypop op 24-01-2014, 16:41:02
Hoi Iggypop,

Bedankt voor het compliment, maar ik ben bang dat het dan een heel dun boekje wordt. Ik ga nog verder op zoek naar straatnamen en de herkomst ervan. Dus als er lezers zijn met suggesties en/of foto's(het liefst de oude) dan hoor ik dat graag.

Groet,
Brunne Ban
Ik bedoelde uiteraard niet een boek van deze plaatjes, maar van alle foto`s van Scheveningse straten die je kan vinden. Daar maak dan je een prachtig boek van.

Plan van aanpak:

1 verzamelen van fotomatriaal.
2 informatie bij de foto`s verzamelen op dit forum.
3 leuke verhalen van forumleden noteren.
4 boek samenstellen.
5 boeken verkopen.
6 van verdiende miljoenen een heeele groot schip kopen.
7 ieder jaar oud vissersdag organiseren en....

de cirkel is rond.

ps. vergeet geen bronvermelding

 :D


Titel: Re: Hoe komen de Scheveningse straten aan hun naam?
Bericht door: Brunne Ban op 25-01-2014, 09:42:17
Hoi Iggypop,

Nummer 6 en 7 spreken mij wel aan. Ik ga over je goeie idee nadenken.