Vlaardingen 81

Naam: Jaar: Model: Reder:
Boreas1838 M v Rossen Hoogendijk
Scheepswerf:'s Lands Welvaren te Vlaardingen

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster