Katwijk 176

Naam: Jaar: Model: Reder:
Cornelia Clazina1911 Zeillogger N.Parlevliet.Lz
Brief nummer:Bouwnummer. 780
Scheepswerf:Gebr Boot te Leidendorp
Lengte:27,80 meter
Breedte:6,80 meter
Holte:3,20 meter
Begin:overdracht 1911
Extra info:bouwsom fl. 16,500,-

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster