Scheveningen 239

Naam: Jaar: Model: Reder:
Catharina.1895 Houtenzeilloger A. de Niet.
Verandering:1912 van reder veranderd: Viss. Mij. Zeevaart.
1916 van naam veranderd: Nora III en van reder: Joh. Z. Vrolijk.

Nog geen schippers bekend.

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster